کندرومالاسی (درد قدام زانو)

کندرومالاسی (درد قدام زانو) یکی از مشکلات_شایع در ناحیه زانو، نرمی_غضروف_کشکک_زانو است که به اسم کندرومالاسی یا سندرم_زانوی_دونده (runner’s_knee) همان نرم شدن #غضروف_استخوان_کشکک است.اگرچه در بسیاری از موارد علت اصلی این بیماری مشخص نیست، ولی ضربه‌های قبلی به مفصل زانو و استخوان کشکک در ایجاد آن موثرند. همچنین حرکت نامتعادل کشکک روی مفصل زانو به […]

بیشتر