فیزیوتراپی آرنج

arenj.jpg3

استفاده‌ی بیش‌ از حد و یا فشار آمدن مکرر بر روی تاندون‌ های نزدیک آرنج می تواند باعث فرسایش این بافت‌ها شود به خصوص در نقطه‌ی اتصال این تاندون ها به استخوان اگر این بافت‌ها فرسوده شوند، ممکن است آرنج دردناک شود به‌ خصوص در زمان چرخاندن مچ و کف دست بسته به محل و شدت عارضه، بهبودی کامل ممکن است ماه‌ ها زمان ببرد.

شایع‌ترین نوع درد آرنج به “آرنج تنیس‌بازان” معروف است. “آرنج گلف بازان” نیز عارضه‌ای دیگر ولی مشابه است که باعث درد آرنج خواهد شد. برخلاف نام آن ها، این عارضه‌ها ممکن است در اثر فعالیت های متفاوتی ایجاد شوند مانند ورزش‌های راکتی، قایق رانی، وزنه برداری، هاکی، کشتی، شنا برخی از فعالیت های فیزیکی شغلی نیز می‌توانند باعث بروز این عارضه‌ ها شوند.

درمان و فیزیوتراپی ناحیه آرنج

مرحله اول: تشخیص قاطع علت و پاتولوژی درد و محدودیت حرکات است.

مرحله دوم: کاهش درد با استفاده از دستگاه های الکتروتراپی شامل کلدپک و هات پک و شکستن اسپاسم های عضلانی tens و تیپینگ، افزایش قدرت ترمیم بافت نرم با لیزر خصوصا لیزر پر توان، تسریع در روند جوش خوردگی استخوان با بکارگیری مگنت، استفاده از ماساژ درمانی موضعی برای رفع مشکل و افزایش دامنه حرکتی با کمک تمرین درمانی و تکنیک های دستی می باشد.

در ارتباط با مشکل یا بیماری خود و اطمینان از کارایی این دستگاه شما می توانید به فیزیوتراپی تخصصی توان نوین مراجعه کرده و به صورت رایگان با متخصص کلینیک(دکتر نوشین الوندیان) مشاوره بگیرید.

arenj
arenj.jpg2

جلوگیری از درد آرنج

همیشه قبل از ورزش کردن بدن خود را گرم کرده و پس‌ از آن به‌خوبی سرد کنید. هنگام ورزش کردن از وسایل مناسب استفاده کرده و از تکنیک های صحیح پیروی کنید.

با استفاده از وزنه های دستی، تمرینات تقویتی انجام دهید، فیزیوتراپیست می‌تواند تمرینات صحیح را برای شما تجویز کند.

از انجام فعالیت‌ هایی که نیاز به استفاده از عضلات ساعد، انگشتان دست و مچ دارند دوری‌ کنید. انجام فعالیت های فیزیکی که نیاز به نیروی زیاد و یا موقعیت های فیزیکی خاص دارند نیز توصیه نمی‌شود.

در ارتباط با مشکل یا بیماری خود و اطمینان از کارایی این دستگاه شما می توانید به فیزیوتراپی تخصصی توان نوین مراجعه کرده و به صورت رایگان با متخصص کلینیک(دکتر نوشین الوندیان) مشاوره بگیرید.

مشکلات شایع در این ناحیه شامل موارد زیر می باشند

شکستگی کالیس Callis fracture

سندروم گیر افتادگی عصب رادیال در مچ دست  Carpal tunnel syndrome

گانگلیون مچ دست  Ganglion

بیماری کین باخ(نکروز آوسکولار استخدان لونیت)  Kienbock’s Disease

بیماری دکوروان  De Quervain’s Disease

استیو آرتریت مچ دست   Osteo arthritis of the Wrist joint

آرتریت روماتویید مچ دست  Rheumatoid Arthritis of the wrist

  کشیدگی و پارگی تاندون های انگشتان دست

  ترمیم عصب و تاندون های انگشتان

  شکستگی استخوان های بند انگشتان و استخوان های کف دست

  شکستگی استخوان های ریز مچ دست مانند شکستگی اسکافویید

  انگشت چکشی Mallet finger

  تغییر شکل گردن قو در انگشتان دست Swan neck deformity

در ارتباط با مشکل یا بیماری خود و اطمینان از کارایی این دستگاه شما می توانید به فیزیوتراپی تخصصی توان نوین مراجعه کرده و به صورت رایگان با متخصص کلینیک(دکتر نوشین الوندیان) مشاوره بگیرید.

هزینه درمانی فیزیوتراپی آرنج

فقط طبق تعرفه های دولتی درمانهای انجام شده در هر جلسه قابل پرداخت می باشد.